42754

Firma Sony oferuje pomoc placówkom edukacyjnym, które przekazują wiedzę oraz umiejętności potrzebne w profesjonalnej produkcji filmowej i telewizyjnej, zarówno dziś, jak i w przyszłości.

Oferujemy specjalny rabat edukacyjny na wymienione poniżej produkty profesjonalne. Można go uzyskać, dokonując zakupu u uczestniczącego w promocji dealera Sony Professional Solutions Specialist. Dealerzy Sony Professional Solutions Specialist uczestniczący w promocji będą stosować rabat bezpośrednio na fakturze za dostarczany produkt objęty promocją.
Model Rabat udzielany przez Dealerów uczestniczących w kampanii
HXR-NX100 200
HXR-NX5R 300
PXW-X70 300
PXW-X160 400
PXW-X180 400
PXW-X200 600
PXW-X320 800
PXW-Z150 300
PXW-FS5 400
PXW-FS5K 400
SRG-360SHE 300
BRC-H800 800
BRC-H900 800
HXC-FB80HN 800
HXC-FB80KN 800
HXC-FB80HL 800
HXC-FB80KL 800
Model Rabat udzielany przez Dealerów uczestniczących w kampanii
PXW-FS7 500
PXW-FS7M2 500
PXW-FS7M2K 500
PMW-F5 1000
PMW-F55 1500
PXW-X400 1000
PXW-X400KF 1000
PXW-X400KC 1000
BRC-X1000 800
HXC-P70 800
AWS-750 800
MCX-500 400
PXW-Z90 300
HXR-NX80 300
PXW-X70/4K 300


Kursy wymiany

EURCHFDKKGBPNOKPLNSEKTRY
10011074880951432932300
150165112312014266481398450
200235148817519288341969926
3003302245241285312962796900
40044029943213804172837281200
50058837224384811208349272319
60065944914815705259255911800
80087959886427607345674552400
1000109974858029509432093193000
15001648112271203142636480139794500
* Kursy wymiany obowiązują w okresie od 01.12.2016 r. do 30.06.2018 r. i mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Regulamin

 1. Wybrani partnerzy Sony Professional Solutions Specialist („Dealerzy”) prowadzą promocję dla szkół i uczelni — państwowych i prywatnych — które realizują program studiów dziennych i są ujęte w odpowiedniej ewidencji państwowej („Kwalifikujący się użytkownicy końcowi”). Przy zakupie produktu Sony objętego promocją („Produkty Sony”) od Dealera uczestniczącego w promocji podmioty te otrzymują rabat, którego minimalna wartość jest podana w powyższej tabeli (w stosunku do standardowych cen sprzedaży Produktów Sony stosowanych przez Dealera).
 2. Korzystającymi z promocji użytkownikami końcowymi mogą być tylko szkoły i uczelnie, państwowe lub prywatne, które realizują program studiów dziennych i są ujęte w odpowiedniej ewidencji państwowej. Warunkiem skorzystania z promocji jest przekazanie Dealerowi przez użytkownika końcowego danych potwierdzających odpowiedni status oraz weryfikacja i potwierdzenie przez Dealera, że nabywca końcowy spełnia kryteria jako „Kwalifikujący się użytkownik końcowy”. Niniejsza promocja jest prowadzona wyłącznie przez wybranych partnerów Sony Professional Solutions Specialist („Dealerów”) działających na terenie EOG, Albanii, Bośni i Hercegowiny, Macedonii, Serbii, Czarnogóry, Mołdawii, Szwajcarii, Izraela i Turcji.
 3. Sprzedaż wszystkich Produktów Sony będzie prowadzona zgodnie z warunkami dostawy Dealera uczestniczącego w promocji. Dealerzy nie mają w stosunku do Sony żadnych zobowiązań dotyczących cen sprzedaży ustalanych na produkty Sony. Dealerzy mogą swobodnie ustalać ceny sprzedaży Produktów Sony i dlatego u różnych Dealerów mogą obowiązywać różne ceny. Kwalifikujący się Użytkownicy końcowi powinni zatem skontaktować się z Dealerami w celu uzyskania pełnych informacji dotyczących:
  1. warunków sprzedaży,
  2. uczestnictwa Dealera w niniejszej promocji,
  3. cen i rabatów stosowanych przez Dealera.
 4. Dealer zobowiązany jest uzyskać od Kwalifikującego się użytkownika końcowego wszystkie stosowne zgody dotyczące jego danych osobowych w celu umożliwienia przechowywania, przekazywania i przetwarzania tych danych w ramach procesu rejestracyjnego Prime Support firmy Sony, w procesie administrowania niniejszą promocją oraz w celu informowania Kwalifikujących się użytkowników końcowych o kolejnych produktach i ofertach.
 5. Organizator promocji zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji oraz jej zakończenia w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia.
 6. Oferta dotyczy jedynie modeli, które wymieniono powyżej.
 7. Oferta jest uzależniona od dostępności.