Zarządzanie plikami cookie

Pliki cookie służą nam do przechowywania informacji, bez których nasza witryna nie mogłaby działać, oraz do pomiaru wykorzystania witryny. Skonfiguruj pliki cookie

Zgadzam się

Najczęstsze pytania

1. Jak mogę wziąć udział w tej promocji?

Aby wziąć udział w promocji, należy:
• W okresie trwania promocji dokonać zakupu jednego z Produktów Sony objętych promocją.
• W ciągu 30 dni od zakupu Produktu Sony wypełnić formularz dostępny pod adresem www.pro.sony.eu/promotions.
• Zaakceptować postanowienia regulaminu.
• Wprowadzić numer seryjny umieszczony na produkcie i pokazany w tabeli na formularzu.
• Wprowadzić dane rachunku bankowego.
• Przesłać odpowiedni dowód zakupu.
• Przesłać zdjęcie numeru seryjnego.
• Zatwierdzić wypełniony formularz i sprawdzić informacje na stronie z podsumowaniem. Aby przesłać zgłoszenie, trzeba zatwierdzić stronę z podsumowaniem. Zgłoszenie otrzyma wówczas indywidualny kod zgłoszenia.
W razie trudności z wypełnieniem formularza wniosku prosimy o kontakt.

2. Gdzie mogę zgłosić udział w promocji?

Udział w promocji można zgłosić pod poniższym adresem:
www.pro.sony.eu/promotions

3. Formaty numerów seryjnych w tabeli z formularza i na produkcie nie są jednakowe.

Prosimy o skorzystanie z formularza „Kontakt” i przesłanie prośby o sprawdzenie, czy produkt jest objęty promocją.

4. Co się dzieje z chwilą przesłania zgłoszenia uczestnictwa w promocji cash back?

1. Automatycznie wysyłana jest wiadomość e-mail z kodem zgłoszenia potwierdzającym, że otrzymaliśmy zgłoszenie. Prosimy o sprawdzanie zawartości folderów Wiadomości-śmieci/promocji.
2. Po sprawdzeniu potwierdzimy, że dowód zakupu pochodzi z okresu objętego promocją i dotyczy produktu promocyjnego. Sprawdzimy, czy zgłoszenie zawiera zdjęcie numeru seryjnego i czy zgłaszający ma siedzibę w kraju objętym promocją. Prosimy o sprawdzenie, czy dowód zakupu i zdjęcia są czytelne, a faktura jest prawidłowa i została wystawiona w okresie promocji.
3. Następnie wysyłany jest e-mail potwierdzający prawidłowość zgłoszenia i zakwalifikowanie go do dalszego procesu.
4. Kolejny e-mail potwierdza, że premia wkrótce zostanie przekazana na rachunek bankowy. Potrwa to maksymalnie 8 tygodni od momentu przesłania zgłoszenia.

5. Dlaczego muszę przesłać dowód zakupu?

Dowód zakupu jest nam potrzebny do sprawdzenia, czy zgłoszenie jest zgodne z regulaminem promocji.

6. Dlaczego muszę przesłać nazwę modelu i numer seryjny?

Te elementy są potrzebne do weryfikacji prawa uczestnictwa w promocji.

7. Wpisałam(-em) datę z dowodu zakupu, ale w witrynie pojawiła się informacja, że nie mogę uczestniczyć w promocji.

Prosimy o sprawdzenie, czy zarówno data zakupu, jak i zakupiony model są zgodne z regulaminem promocji.

8. Co należy zrobić w razie otrzymania maila z informacją o niekompletnym zgłoszeniu?

Prosimy o jak najszybsze przesłanie informacji wskazanych w wiadomości e-mail. Pozwoli to nam zweryfikować możliwość skorzystania z promocji. W przypadku nieotrzymania odpowiedzi w ciągu 10 dni nie możemy zagwarantować przyznania premii cash back. Aby przesłać brakujące dokumenty, należy przejść do sekcji “Moje konto” w witrynie promocyjnej www.pro.sony.eu/promotions, a następnie do sekcji “Śledzenie zgłoszeń”.
UWAGA: W razie problemów z przesłaniem wniosku o premię cash back prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza „Kontakt”.

9. Czy mogę dwukrotnie wziąć udział w promocji w przypadku zakupu dwóch produktów promocyjnych?

Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego produktu. Aby dokonać zgłoszenia więcej niż jednego produktu z tej samej faktury, należy wysłać oddzielnie kolejne zgłoszenie i dostarczyć tę samą fakturę. Dodatkowo, w tej promocji jeden Użytkownik końcowy może przesłać zgłoszenia w sprawie maksymalnie 3 premii cash back.
1 zgłoszenie = 1 produkt

10. Jak długo będę czekać na premię cash back?

Jeżeli zgłoszenie jest zgodne z regulaminem promocji, a wszystkie przesłane do nas dokumenty, łącznie z danymi rachunku bankowego, zostały zweryfikowane, to przelew w formie elektronicznej nastąpi w ciągu 8 tygodni od zgłoszenia. Czas realizacji przelewu zależy od banku.

11. Zarejestrowałam(-em) produkt na Prime Support. Kiedy dostanę premię cash back?

Niestety, Prime Support nie jest powiązane z promocją. Aby wziąć udział w promocji, trzeba wypełnić formularz zgłoszenia na www.pro.sony.eu/promotions. Dla celów weryfikacji wymagane jest przesłanie dowodu zakupu oraz zeskanowanego obrazu numeru seryjnego i kodu kreskowego.

12. Dlaczego, mimo wysłania faktury za dwa produkty, otrzymałam(-em) premię cash back tylko za jeden produkt?

Każdy zakupiony Produkt Sony objęty promocją trzeba zgłosić na oddzielnym formularzu on-line. Dodatkowo, w tej promocji jeden Użytkownik końcowy może przesłać zgłoszenia w sprawie maksymalnie 3 premii cash back.
UWAGA: W razie problemów z przesłaniem wniosku o premię cash back prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza „Kontakt”.

13. Co to jest IBAN i BIC?

Jest to niepowtarzalny kod identyfikacyjny, właściwy dla danego kraju, stosowany powszechnie w Europie na potrzeby przelewów międzybankowych.
Międzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN) dla Wielkiej Brytanii
Budowa numerów IBAN w Wielkiej Brytanii
GB15 MIDL 400515
GB15MIDL40051512345678
GB Kod kraju ISO dla Wielkiej Brytanii (2a) (litery alfabetu)
15 Cyfry kontrolne IBAN (2n)
MIDL Kod banku (4a)
400515 Kod oddziału (6n)
Numer rachunku (8an)
==================================
Łącznie 22 znaki dla Wielkiej Brytanii
Uwaga:
a oznacza litery alfabetu (czyli może zawierać tylko litery)
n — tylko cyfry
an — cyfry i litery

14. Czy mogę otrzymać premię cash back w innej walucie?

Niestety nie. Waluta premii jest taka sama, jak oficjalna waluta kraju zamieszkania/siedziby.

15. Nie chcę podawać on-line danych rachunku bankowego. Czy istnieje jakaś alternatywna metoda otrzymania premii?

Zapewniamy, że witryna promocyjna jest chroniona, a dane bankowe szyfrowane i przechowywane tylko na potrzeby tej promocji. Bez danych rachunku bankowego nie jesteśmy w stanie zrealizować wypłaty, a żadna inna forma płatności (czek, voucher czy rabat) nie jest możliwa.

16. Co się stanie, gdy dojdzie do zablokowania ekranu i nie ma możliwości wypełnienia formularza zgłoszenia?

Przed rozpoczęciem wypełniania formularza prosimy o upewnienie się, że łącze internetowe działa bez zakłóceń. Jeżeli w ciągu pół godziny po przesłaniu zgłoszenia nie nadejdzie e-mail potwierdzający z kodem zgłoszenia, oznacza to, że zgłoszenie uczestnictwa w promocji nie powiodło się. Prosimy o sprawdzanie zawartości folderów Wiadomości-śmieci/promocji.
Aby dowiedzieć się, czy zgłoszenie do nas dotarło, można skorzystać z formularza kontaktowego, gdy ponownie będzie możliwe zalogowanie. Można także wypełnić nowy formularz zgłoszenia, używając lepszego łącza internetowego.

17. Czy mogę wysłać zgłoszenie, jeżeli nie mieszkam w kraju wymienionym w regulaminie?

Niestety, przyjmujemy tylko zgłoszenia z krajów uczestniczących w promocji, zgodnie z listą zamieszczoną w regulaminie. Uczestnik promocji musi mieszkać i posiadać rachunek bankowy w kraju objętym promocją.

18. Mam problem z wypełnieniem formularza zgłoszenia i dodaniem załączników

Kliknij przycisk pomocy (help) lub łącze „Kontakt”. Skontaktujemy się z Tobą w tej sprawie.

19. Jakie dokumenty są potrzebne do przesłania formularza zgłoszenia?

Potrzebny jest skan faktury jako dowód dokonania zakupu w okresie objętym promocją. Trzeba ponadto zrobić zdjęcia numerów seryjnych produktów. Należy sprawdzić, czy dokumenty są czytelne. Jest to ważne na potrzeby ich weryfikacji.

20. Ile produktów mogę zgłosić na jednym formularzu?

Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego produktu. Aby dokonać zgłoszenia więcej niż jednego produktu z tej samej faktury, należy wysłać oddzielnie kolejne zgłoszenie i dostarczyć tę samą fakturę. Dodatkowo, w tej promocji jeden Użytkownik końcowy może przesłać zgłoszenia w sprawie maksymalnie 3 premii cash back.
1 zgłoszenie = 1 produkt

Zespół Sony